Verbouwing bakspieker tot plattelandswoning op boeren erf van Stichting Twickel

Afgelopen zomer zijn we gestart met de restauratie, uitbreiding en renovatie van een oude bakspieker naar plattelandswoning. De oude bakspieker staat op een boeren erf van Twickel en dateert uit de 18de eeuw. Vroeger werden in deze bakspieker broden gebakken voor de hele buurt. Daarnaast is het opstal een tijd onderkomen geweest voor varkens maar het werd de laatste tijd vooral gebruikt voor opslag.

Onderstaand is het 3D ontwerp van de plattelandswoning te zien. Op de afbeelding zijn de achter- en linkerzijgevel te zien. De realisatie wordt uitgevoerd door Mulder Aannemersbedrijf, waar Stichting Twickel en de pachter nauw bij betrokken zijn. Het is belangrijk dat de oorspronkelijke uitstraling van het boeren erf en de gebouwen blijft bestaan. Het toepassen van nieuwe materialen en bouwmethoden vergt nauwkeurigheid.

Middels deze pagina houden wij de vorderingen van de bouw bij. De tijdlijn gaat van boven naar beneden, van meest recent naar start bouw.

TIJDLIJN

OKTOBER 2018: de kap zit dicht en het gevelmetselwerk van de monumentale voorgevel is gerestaureerd

SEPTEMBER 2018: ruwbouw

Ten behoeve van het vergroten van de plattelandswoning is het gebouw met één gebintlengte verlengd. Op onderstaande afbeeldingen is het verschil tussen de nieuwe en oude gebinten goed te zien. De gebinten zijn van eikenhout dat afkomstig is uit de houtzagerij van Twickel in Delden. Daarnaast komen achtereenvolgens de materialen, uitgevoerd in eiken, van houtzagerij Twickel: muurplaat, sporen, brede planken voor de kopgevel en windveer.

In zijn geheel is het peil (bovenkant vloer) van de nieuwe woning met 40 cm gezakt (onder maaiveld), zodat onder de gebinten voldoende hoogte overblijft in de verblijfsruimten. Voor het verlagen van het peil zijn poeren onder de gebinten opgemetseld met bestaande bakstenen.

Het buitengevelmetselwerk is gereed, hierbij zijn vechtformaat stenen gebruikt. Daarnaast zijn de bestaande stalramen weer toegepast. Om de bestaande voorgevel te behouden, is deze goed geschoord met balkhout.

AUGUSTUS 2018: naast de te behouden elementen is de bakspieker volledig gestript


JULI 2018: bakspieker bij start van de renovatie


< Terug naar nieuws